PDGNGS12

Giường ngủ âm đệm gỗ cao cấp

Kiểu dáng: 2 học kéo

Kích thước: 1,8 x 2m

 

 

Mô tả