Bàn ăn xoan đào 6 ghế 1m6

Bàn ăn xoan đào 6 ghế 1m6

Kích thước: 1m6

 

Mô tả