Bàn ăn 6 ghế Xoan Đào

Bàn ăn 6 ghế Xoan Đào Màu

Kích thước: 1m6

Gỗ: Xoan Đào

Mô tả